Kinesisk medicin

 

Kinesisk medicin är mycket mer än bara akupunktur!  

Den uråldriga kinesiska medicinen benämns oftast endast som TCM (= Traditionell Chinese Medicine). På svenska används oftast för kortningen TKM (Traditionell Kinesisk Medicin). 

Arkeologiska fynd visar att akupunkturpunkter har använts minst 1500 år före vår tideräknings början, och den äldsta funna medicinska läroboken blev färdigställd under perioden år 475 - år 221 före Kristus.

 

Människans eviga kamp mot sjukdomar och ohälsa var ursprunget till TCM. De ursprungliga observationer av sjukdomssymtom och de primitiva behandlingsmetoder man till att börja med hade till hands, utvecklades genom århundradens studier av människan och den omgivning i vilken hon levde, till ett komplett medicinskt system.

 

Dessutom blev utvecklingen av TCM starkt påverkad av en gammal kinesisk filosofi som benämns Taoism (Daoism). Detta är en livsfilosofi som innefattar hela universum, skapelsen. Taoisterna hade en, vad vi i vår tid skulle kunna kalla, ekologisk grundsyn där allt i naturen följer vissa lagar och där allt hör samman, som fram- och baksida av ett mynt.

På goda grunder kan man anta att det var denna påverkan av taoismen som gjorde att den efterhand alltmer sofistikerade läkekonsten genom hela sin utveckling behöll den helhetssyn som inte bara omfattade människan utan även hennes omgivning.

 

Vi måste betänka att man på den tiden saknade alla de diagnosmetoder som är självklara för oss, exempelvis laboratietester av tex blodets innehåll, olika typer av röntgenundersökningar, bakterieodlingar o.s.v.

 

Även om skolmedicinen (vår vanliga sjukvård) inte helt tagit till sig kinesisk medicin så har man ändå tagit till sig små delar av denna. Exempelvis så godkände Socialstyrelsen redan 1983 delar av akupunkturen för att använda som smärtlindring.

Dock har de kurser i akupunktur som erbjudits sjukvårdspersonal (ofta i högskolans regi) innehållit fragment av den komplexa akupunkturen troligen för att man på relativt kort kurstid skall kunna behandla smärtpatienter. Den individuella anpassningen som är självklar i TCM finns inte i alls i samma utsträckning i dessa behandlingar och därför kan resultatet av behandlingarna inte uppnå samma goda resultat. Trots detta har man med dessa relativt enkla behandlingar många gånger kunnat hjälpa många människor, vilket visar vilken kraftfull potential som akupunkturen har.

Man har dessutom över hela landet kurser i QiGong och TaiChi, ofta i landstingens regi förutom alla de privata kurser som bara blir fler och fler. Många människor med olika typer av smärtor har även med hjälp av dessa metoder fått en betydligt bättre livskvalité. Smärtor har minskat, sömnen förbättrats, det sociala livet har kunnat återupptas och så vidare.

 

Behandlingsmetoder

De behandlingsmetoder som används mest i TCM är diet (härvid läggs stor vikt), örtmediciner (som thé eller i piller, salvor m.m.), meditation, andningsövningar, rörelseövningar (ex TaiChi ), energistärkande övningar (QiGong ), massage(Tui Ná), akupressur, akupunktur, moxabehandling (där man värmer över akupunkturpunkterna) och koppning.

 

Du kan läsa om de olika delarna som ingår i systemet via länkarna.

 

Vill du läsa om massagemetoder kan du klicka här. Eller kanske du vill sitta i en massagefåtölj och koppla av, klicka då här.